Birimlerimiz

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.
Acil Servis
Dahili Branşlar Servisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
Cerrahi Branşlar Servisi
Ameliyathane
Erişkin Yoğun Bakım
  Palyatif Bakım Servisi
Diş Ünitesi
Eczane
Kalite Ve Eğitim Birimi
Hasta Hakları Birimi
Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi
Laboratuvar

Radyoloji - Görüntüleme Ünitesi
  İdari Birimler
        •Arşiv
        •Ayniyat ve Biyomedikal Depo         
        •Bilgi İşlem Otomasyon                        
        •Gelir Tahakkuk - Faturalandırma               
        •İstatislik                                 
        •Mutemetlik                                             
        •Satın Alma 
        Sabim-Bimer
       
Santral 
        Sivil Savunma                                                                         
        Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
        •Özlük                                    

        •Yazı İşleri