Yönetim

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.

Uz.Dr.Cezmi KARACA 
Baştabip
           Ömer DOĞAN              Demet YURTCAN
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü     Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü